پاورپوینت حسابداری پیشرفته (2)

•از نقطه نظر تلفیقی هیچ تفاوتی نمیكند كه شركت اصلی از چه روشی برای حسابداری سرمایهگذاری استفاده كرده باشد. زیرا : –صورتهای مالی تلفیقی باید نشاندهنده داراییها، بدهیها، درآمدها و هزینههای مجموعه شركتها با این فرض كه آنها یك شركت واحد هستند،پاورپوینت حسابداری پیشرفته (2)|40104657|bna|پاورپوینت حسابداری پیشرفته (2),پاورپوینت,حسابداری پیشرفته (2)
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان پاورپوینت حسابداری پیشرفته (2) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

•از نقطه نظر تلفیقی هیچ تفاوتی نمی‌كند كه شركت اصلی از چه روشی برای حسابداری سرمایه‌گذاری استفاده كرده باشد.

زیرا :

–صورتهای مالی تلفیقی باید نشاندهنده داراییها، بدهیها، درآمدها و هزینه‌های مجموعه شركتها با این فرض كه آنها یك شركت واحد هستند، باشد. –در نتیجه، در فرآیند تهیه صورتهای تلفیقی، درآمد شناسایی شده از سوی هر دوی این روشها حذف می‌گردد و تاثیری بر ارقام تلفیقی ندارد.

–در صورت ارائه صورتهای مالی جداگانه، از سوی شركت اصلی، روش ارزش ویژه، نتیجه عملیات آن را نزدیكتر به واقعیت نشان می‌دهد. –ثبت رسمی سهم سود، و استهلاک تفاوتها و سایر تعدیلات در دفاتر روزنامه، عملیات تلفیق را مستند می‌سازد. –فرآیند تهیه صورتهای مالی تلفیقی در صورت استفاده از روش ارزش ویژه ساده‌تر، و قابل کنترل است.